ἀποφλαυρίζω

ἀποφλαυρίζω
ἀποφλαυρίζω
1 make light of, disparage ἁ δ' ἀποφλαυρίξαισά μιν (Ἀπόλλωνα sc.) P. 3.12

Lexicon to Pindar. . 2010.

Look at other dictionaries:

 • αποφλαυρίζω — ἀποφλαυρίζω (Α) [φλαυρίζω] περιφρονώ, εξευτελίζω …   Dictionary of Greek

 • ἀποφλαυρίσαι — ἀποφλαυρίζω treat slightingly aor inf act ἀποφλαυρίσαῑ , ἀποφλαυρίζω treat slightingly aor opt act 3rd sg ἀποφλαυρίζω treat slightingly aor inf act ἀποφλαυρίσαῑ , ἀποφλαυρίζω treat slightingly aor opt act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀπεφλαύριζον — ἀποφλαυρίζω treat slightingly imperf ind act 3rd pl ἀποφλαυρίζω treat slightingly imperf ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀποφλαυρίζεσθαι — ἀποφλαυρίζω treat slightingly pres inf mp ἀποφλαυρίζω treat slightingly pres inf mp …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀποφλαυρίζοντες — ἀποφλαυρίζω treat slightingly pres part act masc nom/voc pl ἀποφλαυρίζω treat slightingly pres part act masc nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀποφλαυρίζουσα — ἀποφλαυρίζω treat slightingly pres part act fem nom/voc sg (attic epic doric ionic) ἀποφλαυρίζω treat slightingly pres part act fem nom/voc sg (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀποφλαυρίξαισα — ἀποφλαυρίζω treat slightingly aor part act fem nom/voc sg (doric aeolic) ἀποφλαυρίζω treat slightingly aor part act fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀποφλαυρίσειε — ἀποφλαυρίζω treat slightingly aor opt act 3rd sg ἀποφλαυρίζω treat slightingly aor opt act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀπεφλαύριζε — ἀποφλαυρίζω treat slightingly imperf ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀπεφλαύριζεν — ἀποφλαυρίζω treat slightingly imperf ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀποφλαυρίξασα — ἀποφλαυρίξᾱσα , ἀποφλαυρίζω treat slightingly aor part act fem nom/voc sg (attic epic doric ionic) ἀποφλαυρίξᾱσα , ἀποφλαυρίζω treat slightingly aor part act fem nom/voc sg (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”